Naturen

Søer
Tømmerhuset ligger lige ved siden af Bolsbjergsø. Søen blev i 2001 genskabt som led i et naturgenopretningsprojekt med Vestsjællands amt. I søen er der i dag ved at etablerer sig en bestand af karper og aborre I området er der mange søer. De har alle forbindelse til voldgraven omkring Torbenfeldt, og er med til at sikre en konstant vanddybde i søen.

Man kan fiske for sjov
For brugere af Narurskolen Tømmerhuset er der mod betaling mulighed for at fiske i Bolsbjergsø foran naturskolen. Fiskeriet foregår som "catch and release" hvilket betyder at fangsten genudsættes medmindre fisken er skadet. I Bolsbjergsø er der mulighed for at fange sude, karpe, aborre og skaller. Se priser under udlejningsvilkåer.

Træ, Naturskolen TømmerhusetTræer
Der er på naturskolens areal mange gamle træer. Især er området domineret af ege- og bøgetræer fra 1875. Inde i Dyrehaven nordvest for Tømmerhuset står der en gammel eg fra ca. 1660. Træet som er det største egetræ i Vestsjælland måler 7,00 meter i omkreds. I Danmark er der kun 13 andre egetræer som er større end Dyrehaveegen. Besigtigelse af egen som står i Dyrehaven, kan ske efter aftale med Naturskolen.

Moser
Åmosen som er Sjællands største højmose, ligger 8 km. Syd for Naturskolen. Området som er meget interessant er et besøg værd, og man kan nemt cykle derud på de små landeveje i området. Åmosen er bl.a. kendt for de mange bopladser fra stenalderen og store områder er i dag underlagt fredninger.

Dyr
I området omkring Tømmerhuset er der et stort og varieret dyreliv. Specielt skal fremhæves Sjællands største bestand af kronvildt på et privat skovdistrikt, samt en mindre bestand af dåvildt. I skoven omkring Tømmerhuset yngler den Røde Glente, og både Fiskeørnen og Havørnen er hyppig gæst ved søerne omkring Torbenfeldt.