Priser & Booking

Dag

Tidspunkt

Leje        

Depositium

Dagsleje (kun hverdage) 

Hverdage 8.00-16.00, fredag dog 8.00-13.00

 3.500 incl. rengøring

1.000,00

1 dag med overnatning

Hverdage 8.00-7.30 næste dag

 4.800 incl. rengøring

2.000,00

Skoleuge

Mandag 9.00 til fredag 13.00

 15.000 incl. rengøring

6.000,00

Fuld uge

F. eks fredag 16.00 til fredag 13.00   

20.000 incl. rengøring

6.000,00

Hele Weekender

Fredag 16.00 til søndag 16.00

 10.000 incl. rengøring

4.000,00

        Halve weekender
Fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 11.00
Lørdag kl. 14.00 til søndag kl. 14.00
 

  7.000 incl rengøring

3.000,00

Se hvornår Naturskolen Tømmerhuset er ledig. 

 
Priserne er baseret på max. 50 personer. Ved større arrangementer betales et tillæg på kr. 60,00 pr. person/dag 
Alle priser er inkl. moms.
Helligdage prisfastsættes som weekend.
 
Depositum indbetales når man har modtaget bekræftelse på at man kan leje Naturskolen i det ønskede tidsrum.
Det resterende beløb indbetales senest 4 uger før lejeperioden starter.  

Ved afbestilling fortabes indbetalt depositum. 
Ved afbestilling senere end 4 uger før lejeperioden, tilbagebetales kun 50 % af det indbetalte beløb.

Strøm: Forbrug af strøm over 50 kwh. afregnes via bimåler opsat i teknikrum med kr. 4,0 pr. forbrugt kwh. Målerstand aflæses ved ankomst og afrejse.
 
Vand: Forbrug af vand over 5 m3 afregnes via vandmåler opsat i teknikrum med kr. 20 pr. m3. Målerstand aflæses ved ankomst og afrejse.
 
Naturskolen Tømmerhuset tager forbehold for dobbeltbooking.