Klaus Falk
Uddannet skov- og landskabsingeniør 1986.
Tilknyttet Torbenfeldt  Skovdistrikt som skovfoged siden 1988 i dag i samarbejde med en håndfuld andre nordvestsjællandske skovdistrikter.
Arbejder desuden med plantning af ny skov på landbrugsarealer og udfører plejeopgaver i parker og i det åbne land.
Er specielt interesseret i skovenes og godsernes kulturhistorie og i skovens dyrkning. Pris efter aftale.
 
Kontakt: 
Klaus Falk-Sørensen, 
Asnæs Skovvej 15, 
4400 Kalundborg,
Mobil 20224493,
Email: Klaus@skovfalk.dk