Historie
Tømmerhuset var i gamle dage en vigtig bygning i godsets drift. Det var dertil man bragte det træ fra skovene, som skulle bruges til at bygge og vedligeholde de mange bygninger som hørte til driften af land- og skovbruget. Først blev tømret bragt til den nærved liggende savgrav, hvori det blev opskåret til bjælker og planker. Efter opskæring skulle træet, før det kunne anvendes, ligge i en årrække og tørre ud, således at det ikke ”slog sig ” når det blev anvendt i bygningerne.
Efter 2. verdenskrig og især i 1950érne skete der store omvæltninger i dansk skovbrug. Der kom ny teknologi til landet, og savværkerne begyndte selv at tørre træet efter opskæringen. I dag bliver træet ikke tørret over en længere årrække, men ligger typisk i et par uger i store tørrerum, hvori der tilsættes varm luft som fjerner træets fugtighed. Som følge af denne udvikling ophørte brugen af Tømmerhuset, og bygningen fik herefter lov til stille og roligt at påbegynde et naturligt forfald.

 I 2003 opstod ideen om at lave en naturskole i Tømmerhuset for at redde bygningen fra yderligere forfald. Renoveringen af Tømmerhuset blev påbegyndt i august 2006, og naturskolen blev 1. gang taget i brug 11. august 2007 af 5. klasse fra Holbæk Lilleskole.
 
 Vi vil her gerne takke for den støtte som vi har modtaget.